Ivan Janko Cigo, Milan Ostrun Kićo, Stjepan Gajčević Baja, Zoran Svitlanović i Marin Šmaholc, Hrvatska vas i vašu žrtvu nikada zaboraviti neće! Laka vam bila hrvatska gruda!

Na današnji dan 1991. u obrani Sajmišta poginulo je pet pripadnika 4. bojne: Ivan Janko Cigo, Milan Ostrun Kićo, Stjepan Gajčević Baja, Zoran Svitlanović i Marin Šmaholc.

Ostali su braniti položaje, obranili se od četničke pješadije, ali se jugovojska probila tenkovima. Kada su vidjeli da su u okruženju, krenuli su u proboj. Marin je pogođen rafalom i odmah preminuo. Ostala četvorica su upala u zasjedu četnika. Ubijeni su na najsvirepiji način.

Ivana Janka, Vukovarca kojeg su svi poznavali, zavezali su za vagon i gađali tenkom. Naši hrvatski vitezovi dali su svoje živote za svoju jedinu Domovinu. Neka im je laka hrvatska gruda, a mi ih nikad nećemo zaboraviti.