Mjera “Grad koji brine“ uvedena je 2021. godine, a uslijed enormne inflacije Grad Vukovar je ove godine odlučio povećati cenzus (ranije su pravo na naknadu imali umirovljenici s mirovinskim primanjima do 2.500,00 kuna, a sada to pravo ostvaruju umirovljenici s mirovinskim primanjima do 400 eura, odnosno 3.013,80 kuna), tako da je u odnosu na prošlu godinu broj korisnika koji imaju pravo na naknadu uvećan za oko 1.200

Grad Vukovar nastavlja s provođenjem mjere “Grad koji brine” kojom jednokratnom novčanom naknadom pomaže vukovarske umirovljenike, najavili su danas na konferenciji za medije gradonačelnik Ivan Penava, zamjenik Filip Sušac te pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Josip Paloš.

Putem ove mjere Grad Vukovar će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 40 eura umirovljenicima s prebivalištem na području Vukovara, čija mirovinska primanja ne prelaze 400 eura“, rekao je gradonačelnik Penava pojasnivši kako će pravo ostvariti preko 4.100 vukovarskih umirovljenika (sukladno popisu HZMO-a).

Broj korisnika uvećan za oko 1.200

Penava je dodao kako je mjera “Grad koji brine“ uvedena 2021. godine, a uslijed enormne inflacije Grad Vukovar je ove godine odlučio povećati cenzus (ranije su pravo na naknadu imali umirovljenici s mirovinskim primanjima do 2.500,00 kuna, a sada to pravo ostvaruju umirovljenici s mirovinskim primanjima do 400 eura, odnosno 3.013,80 kuna), tako da je u odnosu na prošlu godinu broj korisnika koji imaju pravo na naknadu uvećan za oko 1.200.

Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako će se isplata novčane naknade obavljati u poslovnici FINA-e od 27. ožujka do 31. svibnja 2023., a umirovljenici koji nisu na popisu HZMO-a, a ostvaruju pravo, dužni su podnijeti zahtjev Gradu Vukovaru zaključno s 25. svibnja.

Ova je mjera, uz božićnice, još jedna mjera kojom nastojimo podići kućni budžet i pomoći našim umirovljenicima.