Na Sveta tri kralja obilježava se dan kada su tri kralja – Gašpar, Melkior i Baltazar – došli u Betlehem pokloniti se malom Isusu.

Prema Evanđelju po Mateju, došli su s istoka (Partsko Carstvo) u Jeruzalem, kako bi se poklonili Isusu. Pratili su betlehemsku zvijezdu. U Jeruzalemu, ih je primio kralj Herod, koji ih je želio prevariti, s ciljem da mu kažu, gdje se Isus rodio, tako da ga može ubiti. Kada su pronašli Isusa, darovali su mu tri dara:tamjan kao Bogu, zlato kao kralju i smirnu kao čovjeku. Potom im Bog zapovijedi da se ne vraćaju Herodu i vrate se drugim putem u svoju zemlju. Tri kralja su predstavnici poganskih naroda, koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo, time što im je javio rođenje Spasitelja.

U zapadnom kršćanstvu su se od 8 stoljeća ustalila imena Baltazar, Melkior i Gašpar. Na istoku se koriste različita imena. Prema tradiciji, poslije smrti triju kraljeva njihove su relikvije odnesene u Carigrad, a nakon što ih je pronašla sv.Jelena Križarica, odande su kasnije otišle u Milano i napokon u Köln u najljepšu njemačku katedralu, gdje su i danas. Melkior je zaštitnik putnika i Svjetskog dana mladih, a Baltazar oboljelih od epilepsije. 

Zašto na današnji dan uklanjamo Božićne ukrase?

Na blagdan Sveta tri kralja označava se kraj Božićnog vremena te se uklanjaju borovi i božićni ukrasi i s većine gradskih trgova i ulica.

No tradicija je u crkvama drugačija, pa primjerice na vatikanskom trgu veliki bor i jaslice ostaju tijekom cijelog siječnja. Razlog je taj što je ‘službeni’ kraj Božićnog slavlja tek 2. veljače, na blagdan Svijećnice ili na Prikazanje Gospodinovo u Hramu. Taj se blagdan tradicionalno u Crkvi slavi četrdeset dana nakon Božića kada se spaljuju božićna drvca, a njihov se pepeo posipa po vrtovima i poljima da zemlja bolje rodi. Prema kršćanskoj tradiciji postoje tako dva dana kad je ‘prikladno’ ukloniti božićne ukrase – na blagdan Sveta tri kralja 6. siječnja i na blagdan Svijećnice na Prikazanje Gospodinovo u Hramu 2. veljače, kada se u crkvi uklanjaju božićni ukrasi.