Definiran je i rok dovršetka radova – 14 mjeseci od potpisa ugovora.

Odluka o odabiru donesena je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, a s obzirom da na nju nije bilo žalbi, sve će rezultirati potpisivanjem ugovora s odabranom Zajednicom ponuditelja. Nakon toga kreće projektiranje i gradnja Centra.

A, izvoditelji radova bit će Zajednice ponuditelja SARAĐEN d.o.o., GH Holding d.o.o. i VGP DRAVA Ptuj d.o.o. čija je ponuda iznosi 155.577.118,70 kuna bez PDV-a.

“Odabir izvođača radova za projektiranje i građenje Centra značajan je korak ka uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji. To je ujedno i potvrda da je odluka o podjeli Projekta na dvije faze realizacije, kako bi se ubrzala gradnja i maksimalno iskoristila dostupna bespovratna sredstva, bila ispravna. Potpisivanje ugovora te početak izvršenja ugovora očekujemo do kraja ove godine, a rok za dovršetak prve faze realizacije Centra je 14 mjeseci. Paralelno smo pokrenuli i postupak javne nabave za građenje tri pretovarne stanice i nadzor građenja koje su, također, dio prve faze realizacije. Dovršetak i tih postupaka očekujemo do kraja ove godine, kako bi iduća cijela bila posvećena gradnji na čak četiri lokacije,” rekao je Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Inače, ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 611.419.690,00 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna, Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 10.000.000,00 kuna.