Tenzija vezanih za ćirilicu – barem sljedećih deset godina – neće više biti

Državni zavod za statistiku izbacio je – napokon – pune brojke s popisa stanovništva provedenog 2021. godine, a Hrvatska je izgubila veliki dio svog stanovništva, gotovo deset posto.

Po popisu, negativan trend najosjetniji je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je 20,2 posto manje stanovnika u odnosu na 2011. godinu.

Vukovar, inače središte te županije, kao i najveći grad, u odnosu na 2011. godinu ima osjetan pad stanovništva. Prema najnovijem popisu, Vukovar broji 23,175 stanovnika, dok ih je 2011., prema tadašnjem popisu, bilo 27,683. Od tog broja stanovnika 10.803 su muškarca, dok su na popisu 12.372 žene.

Broj Srba pao ispod 30 posto

Pad stanovnika odrazio se i na udio srpske nacionalne manjine, koje je, prema najnovijem popisu, 29,73 posto (14.605), u odnosu na 34,8 posto (15.881) prema popisu provedenom 2011.

Podsjetimo, prema Ustavnom zakonu, srpska manjina tako je izgubila pravo na ćirilicu u Vukovaru. Ustavni zakon pravo na službenu upotrebu jezika i pisma garantira samo pripadnicima nacionalnih manjina koji u općinama i gradovima u kojima žive čine najmanje jednu trećinu ukupnog broja stanovnika.