U zgradi kaštelanske Gradske uprave danas je održana 7. sjednica Gradskog vijeća koju je vodio predsjednik Ivan Udovičić

Nakon uobičajenog pozdrava gradskim vijećnicima, himne i minute šutnje, predsjednik gradoskog vijeća Ivan Udovičić je stavio je na glasanje Dnevni red s čak 41 točkom. Točke koje su se isticale po važnosti zasigurno je bile su prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu, prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te Prijedlog 1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a novi vijećnik položio zakletvu i nakon što je Udovičić obavijestio kako sada imaju digitalni sat za praćenje vijećničkih pitanja i odgovora te današnja pitanja ograničio na sat vremena, vijećnici su započeli gradonačelnika “rešetati” pitanjima.

Najviše pitanja izazvali su radovi na cestama, koji su se odužili, a za što su vijećnici krivili sporost Strabaga kojem očito nedostaju radnici. Upravo stoga, gradonačelnik Denis Ivanović predložio je da na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pozovu predstavnike Vodovoda koji će imati puno više odgovora.

I dok je gradonačelnik Ivanović brzo i sažeto odgovarao, vijećnici su imali problem uklopiti se u “samo” tri pitanja. No, najvažnija pitanja ipak su postavili dotaknuvši se problema mjesta u dječjim vrtićima kojih je, kako su naglasili, premalo, a zbog čega je ostalo 280 neupisane djece. Gradonačelnik je najavio otvaranje nekoliko privatnih vrtića, ali i plan Grada Kaštela da ubrzo na svom zemljištu u Kaštel Kambelovcu započme izgradnju još jednog gradskog vrtića, a spomenuo je i potrebu proširenja ostalih gradskih vrtića.

Ivanović se složio s s vijećnicima i da je potrebno više promovirati kaštelanske srednje škole, najavljujući mijenjanje pravilnika za stipendije.

Gradonačelnik je vijećnicima dao za pravo i kako prirez treba smanjiti na 10 posto, za što je rekao kako mu je u planu od početku godine, no s obzirom na velika poskupljenja, posebice struje, čeka tajming.

Kako je sve poskupilo i cijene odvoza komunalnog otpada su se povećale, ali i grad Kaštela postao jedan od najčišćih gradova. Ipak, jedno od vijećničkih pitanja bilo je upravo poskupljenje unatoč visokom postotku odvajanja komunalnog otpada. Rješenje se nije našlo, jer su cijene odvoza komunalnog otpada poskupjele na nivou cijele Hrvatske, a vijećnike je “smirilo” gradonačelnikovo pitanje “želite li nered kao u Zagrebu”. Naravno, poduzeće “Zeleno i modro” uvelo je red i čistoću, a korak unatrag nije poželio nitko, te je jedan od vijećnika postavio pitanje povećanja plaća djelatnika te tvrtke kako se ne bi dogodilo da ostane bez djelatnika.

Najvažnija pitanja

Vijećničkim pitanjima sjednica se tek zahuktala, a pred predsjednikom Gradskog vijeća Ivanom Udovičićem, gradonačelnikom Denisom Ivanovićem, izvjestiteljima ispred Grada, direktorom poduzeća Zelenog i modrog Alena Lučića te vijećnicima ostalo je još 18 točaka, o kojima ćemo izvijestiti naknadno.

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2022. godinu

 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

  6. Prijedlog 1. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

  7. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2022. godinu

  8. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2022. godinu

  9. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2022. godinu

10. Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu

11. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2022. godinu

12. Prijedlog 1. Izmjene Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2022. godinu

13. Prijedlog  1. Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2022. godinu

14. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2022. godinu

15. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu

16. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

17. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu

18. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu

19. Izvješće  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2021. godinu koje izvodi Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Grad Kaštela

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu

21. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2021.godinu

22. Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu

23. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

24. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu

25. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2021. godinu

26. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za  2021. godinu

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu

28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Kaštela u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

29. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela za 2021. godinu

30. Godišnje izvješće o stanju komunalnog trgovačkog društva „Zeleno i modro“ d.o.o. za 2021. godinu

31. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu

32. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2021. godine

33. Prijedlog odluke o organizaciji parkiranja na području grada Kaštela

34. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola na području grada Kaštela u školskoj godini 2022./2023.

35. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane

36. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

37. Prijedlog pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu

38. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Kaštela

39. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela“

40. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 6999/2 k.o. Kaštel Sućurac

41. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za čest. zem. 2359/2 k.o. Kaštel Sućurac