Od danas su Kaštelanima na raspolaganju prvi komposteri, odnosno spremnici za biootpad, koji se mogu preuzeti na lokaciji tvrtke, Ivana Pavla II 404 u Kaštel Štafiliću.

Gradsko komunalno poduzeće “Zeleno i modro” i dalje nastavlja ulagati u komunalnu opremu, a sve s ciljem smanjenja i što većeg postotka odvajanja otpada. Tako su od danas građanima na raspolaganju prvi komposteri, odnosno spremnici za biootpad, koji se mogu preuzeti na lokaciji tvrtke, Ivana Pavla II 404 u Kaštel Štafiliću.

Naime, za razliku od plastičnih spremnika za papir, plastiku i miješani komunalni otpad koji su se dijelili na kućnom pragu, građani koji su se odlučili da će svoj biootpad kompostirati sami, spremnike trebaju preuzeti sami.

Za sada je u Zeleno i modro stila prva „tura“ kompostera, njih 552 komada, koje će građani preuzeti nakon potpisivanja potrebne papirologije. Komposteri su zapakirani u kartonske kutije veličine 80x80x20, rastavljeni su te ih je potrebno sastaviti. U pakiranju se nalaze upute za jednostavno sastavljanje,” pojasnio je direktor tvrtke, Alen Lučić.

Podsjetimo, za komposte su se građani prethodno prijavili i to prilikom preuzimanja „zelenih“ kanti kada su djelatnici tvrtke “Zeleno i modro” obavljali popis zainteresiranih građana za preuzimanje spremnika za biootpad.

Kompostiranjem, osim što će građani imati svoj vlastiti kompost, imat će i smanjenu količinu miješanog komunalnog otpada. Samim time imat će i smanjene mjesečne račune, jer organski otpad čini preko 30 posto ukupnog otpada u kućanstvu,” dodao je direktor Lučić.

Komposteri služe za kompostiranje organskog otpada ili biootpada, a to je kuhinjski otpad, ostaci od pripreme hrane i vrtni ili zeleni otpad. Kuhinjski otpad su ostatci, kore voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i slično. U vrtni ili zeleni otpad spadaju uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja i lončanice, ostatci voća i povrća i slično.

Među male količine ostalog biootpada spadaju kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci.

Napimnjemo kako u biotpad ne spadaju ostaci termički obrađene hrane, meso, riba, kosti, koža, mliječni proizvodi, ulja i masti, pepeo, ambalaža kartonska, staklena, plastična, guma, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća, cigarete i drugo.