U Slavoniji je uzrečica starih ljudi bila “ono što živ čovjek preživjeti može ni jedna životinja ne može”. Vilim Karlović svjedok je istinitosti uzrečice koja se u Vukovaru odigrala kao u najgoroj noćnoj mori, od početka pa do kraja.