Zdravlje i sigurnost naših pacijenata uvijek nam je na prvom mjestu. Novonastali uvjeti uslijed epidemije koronavirusom pred dentalnu struku stavljaju dodatne izazove u smislu visokih higijenskih standarda i protokola koje je potrebno svakodnevno provoditi. Osim standardnih higijenskih protokola u periodu širenja virusa COVID-19 u našoj ordinaciji primjenjujemo i dodatne preventivne mjere.
Video: Si Dental
Na samom ulazu u ordinaciju, pacijentima se mjeri tjelesna temperatura beskontaktnim termometrom te im se ruke dezinficiraju antiseptikom. Svaki pacijent dobiva kaljače i zaštitnu kapu, ispunjava anamnestički upitnik iz kojeg dobivamo sve potrebne informacije za daljnju trijažu,te se upućuje u toalet na temeljito pranje ruku prema smjernicama HZJZ-a.
Po završetku pacijentu ponovno mjerimo tjelesnu temperaturu, dezinficiramo ruke,te mu oblačimo zaštitnu pregaču. Pacijent se upućuje u ordinaciju i sjeda na stomatološki stolac, stavlja mu se zaštitna kompresa,te mu se po treći put mjeri temperatura. Srednju vrijednost tjelesne temperature upisujemo u anamnestički upitnik pojedinog pacijenta. Prije samog stomatološkog zahvata potrebno je napraviti i dezinfekciju usne šupljine mućkanjem 1% vodikovim peroksidom i 0,2% klorheksidinom.
Sav instrumentarij koji nam je potreban za obavljanje stomatoloških zahvata se individualno pakira u zaštitne vrećice u setovima i kao takav sterilizira, te se otvara ispred samog pacijenta.
Za svakog pacijenta odvojen je termin od sat vremena, što nam je omogućilo da se individualno posvetimo svakom pacijentu, ali i da imamo dovoljno prostora za temeljitu dezinfekciju i sterilizaciju za svakog idućeg. Produženi terminima tako sprječavamo eventualni susret i kontakt između dva pacijenta, kako bi širenje zaraze smanjili na minimum. U slučaju da se u ordinaciji nađu dva pacijenta istovremeno, prostrano uređenje naše ordinacije i dvije čekaonice omogućuju da se taj susret odvije na sigurnoj udaljenosti.
Nakon svakog pacijenta provodimo dezinfekciju cijelog stomatološkog stolca, radnih ploha, a brusilice (turbina, mikromotor i ultrazvučni nastavak) steriliziramo.
Prije procesa sterilizacije, instrumente uranjamo u posudu s dezinfekcijskom otopinom. Sterilizacija je postupak koji potpuno uklanja sve oblike mikroorganizama (bakterije, viruse, spore, gljivice) s predmeta, instrumenata i materijala koji dolaze u dodir s pacijentom. Taj proces odvija se u posebnom aparatu s vrućom vodenom parom pod tlakom (autoklavu).
SI DENTAL na prvo mjesto stavlja sigurnost svojih pacijenta. Visoko postavljeni standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene osiguravaju očuvanje zdravlja naših pacijenata kao i osoblja poliklinike.